201652124146701517a

مثل قو محکم باشید…

پیرمرد میلیونر به طرف استخر رفت، تکه نانی را از جیب بزرگ کت خود درآورد و آن را ریز ریز کرد و تا جایی که می توانست آن را دورتر از خود روی آب ریخت. “غازها” همه جمع شدند و سر تکه های نان به جان هم افتادند. اما “قو” اعتنایی نکرد، گویی غذا را […]

arfek515pic1

معرفی یک کار آفرین زن برتر ایرانی

در این گرمی بازار پست های شاد و سرگرم کننده می خواهم شما را با زنی محکم با آرزو های بزرگ آشنا کنم.البته خودش آنقدر بزرگ هست که حتما او را می شناسید اما می خواهم کمی دقیق تر به فعالیت های او نگاهی کنیم.پس داستان زندگی خانم فاطمه دانشور را از زبان خودشان بخوانید […]

eghtesade-iran

“مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال 1396 “

مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال آینده با انجام پژوهش «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» مشخص شدند. بر این اساس، سه مسئله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی و سناریوهای پیش روی ایران در سال 1396 قرار گرفته اند. در این پژوهش که از مهرماه سال ۱۳۹۵ […]

12

استراتژی پیرامونی اسرائیل

از دیدگاه استراتژیست هایی اسرائیلی، حتی اگر کشورهای همسایه ی اسرائیل با آن رژیم صلح و سازش کند و موجودیت آن را به رسمیت بشناسد، باز هم تعادل استراتژیک میان اسرائیل و کشورهای پیرامون آن برقرار نخواهد شد. مگر زمانی که این تعادل به نفع جامعه ی اسرائیلی تغییر کند. این تعادل چگونه تغییر خواهد […]